Make your own free website on Tripod.com
home next
below

KAMPUNG JIMAH BARU, 
71200 RANTAU 
NEGERI SEMBILAN

ALIRAN ORGANISASI JKKK JIMAH BARU 2000 - 2003

PENGERUSI

HJ MUSA BIN ISHAK
( Pengerusi Biro Keselamatan, Pembangunan dan Pentadbiran )
 

SETIAUSAHA

NORZAMRI BIN HJ MUSA
( Setiausaha Biro Keselamatan, Pembangunan dan Pentadbiran )
( Pengerusi Biro Kebajikan, Kesihatan&Keindahan Kg )
 

BENDAHARI

HJ.YUSOF BIN AWANG PJK
( Pengerusi Biro Pertanian & Ternakan )

AHLI - AHLI JAWATANKUASA


MOHD NOR BIN HAJI DAHALAN
( Pengerusi Biro Agama & Pendidikan )


RAZALI BIN MUSA
( Pengerusi Biro Ekonomi & Industri Kecil )

( Pengerusi Biro Belia & Sukan )


PUAN FADZILAH BT. RAZAK
   ( Pengerusi Biro Kegiatan Wanita/Tugas Am )


HAJI NORDIN BIN SUPRI
( Setiausaha Biro Agama & Pendidikan ) 

 

AHLI - AHLI JAWATANKUASA


HJH. ROKIAH BT. HAJI RAHMAT
  ( Setiausaha Biro Kebajikan/Kesihatan & Keindahan Kampung )


MD NOR BIN YAAKOB
( Setiausaha Biro Pertanian & Ternakan )


HJH. MAZNAH BINTI HAJI MOHD NONG
( Setiausaha Biro Kegiatan Wanita/Tugas Am )


AZMAN BIN IBRAHIM
( Setiausaha Biro Belia & Sukan)
( Setiausaha Biro Ekonomi & Insdutri Kecil )

~KAMI DIBIMBING UNTUK MEMBIMBING~

 
 
Struktur organisasi JKKK dan institusi / pertubuhan.
 
JKKK membentuk Biro-Biro untuk pembahagian tugas: 
Biro Keselamatan,Pembangunan dan Pentadbiran.
Biro Kebajikan, Kesihatan & Keindahan Kampung.
Biro Pertanian & Ternakan.
Biro Agama & Pendidikan.
Biro Belia & Sukan.
Biro Ekonomi & Industri Kecil.
Biro Kegiatan Wanita & Tugas Am.
Menubuhkan beberapa pertubuhan menggerakkan aktiviti masyarakat seperti Persatuan Belia,Unit Peladang, J/Kuasa Masjid,Unit PEMADAM, RELA, Skim Kejiranan Polis, PWPK, PIBG,Khairat Kematian, UMNO, K3P dan Gerakan Daya Wawasan
 

KAMPUNG JIMAH BARU


KAMPUNGKU ASAS PEMBANGUNAN NEGARAKU


 
HOME PROFAIL KAMPUNG ALIRAN ORGANISASI JKKK MAKLUMAT PENDUDUK/RUMAH KEMUDAHAN AWAM ANUGERAH DAN KEJAYAAN

back to top