Make your own free website on Tripod.com
home next
below


KAMPUNG JIMAH BARU, 
71200 RANTAU 
NEGERI SEMBILANMAKLUMAT PENDUDUK DAN RUMAH

Bilangan  Perkara Bangsa Jumlah
1. Penduduk Kg. Jimah Baru. Melayu 576

 
 
Bilangan  Jenis Bangunan Bilangan Peratus
1. Kayu 97 70.3
2. Batu 18 13.1
3. Kayu dan Batu 23 16.6
Jumlah 138 100


    


KAMPUNG JIMAH BARU


KAMPUNGKU ASAS PEMBANGUNAN NEGARAKU


 
HOME PROFAIL KAMPUNG ALIRAN ORGANISASI JKKK MAKLUMAT PENDUDUK/RUMAH KEMUDAHAN AWAM ANUGERAH DAN KEJAYAAN
back to top